» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
پایان نامه ارشد -رشته جغرافياي طبيعي – ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي 224 ص محمد میرآب 1395/12/14 دسته بندی : پایان نامه 1

شناخت ويژگيهاي ژئومورفولوژي پهنه هاي كارستي كه ازسنگهاي انحلال پذيرعمدتآكربناته نظيرآهك تشكيل شده اندنه تنها ازنظربنيادي ، بلكه به لحاظ تامين آب موردنيازانسان داراي اهميت مي باشد. پژوهش حاضربه بررسي، ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي پرداخته است.اين حوضه دردامنه شمالي زون بينالود قرار داردكه جزء زيرحوضه كشف رودمي باشد. هدف ازانتخاب موضوع مورد نظر  شناسايي اشكال كارستي مانند:آون- دولين- لاپيه ها- غارها وچشمه هاي كارستي وطبقه بندي اين اشكال درمنطقه مي باشد.

روش تحقيق دراين رساله، به صورت تجربي واستقرايي مي باشد.كه بااستفاده ازعمليات ميداني و ژئومتري برخي اشكال كارستي واستفاده ازتصاويرهوايي ونقشه ها حاصل شده است. باتوجه به وجود پهنه هاي آهكي مربوط به سازندهاي مزدوران (ژوراسيك زيرين ومياني) وچمن بيد ونيز  تشكيل اشكال كارستي بويژه درسازندمزدوران ،اين سازندحائزاهميت بوده است وازطرفي بدليل جاذبه هاي جهانگردي درحوضه بايستي اقدامات اساسي درزمينه كنترل ومديريت منابع آب كارست صورت گيرد تا از ورود آلاينده ها به منابع آب جلوگيري شده ومديريت قلمروهاي آهكي حوضه تقويت گردد.

شناخت ويژگيهاي ژئومورفولوژي پهنه هاي كارستي كه ازسنگهاي انحلال پذيرعمدتآكربناته نظيرآهك تشكيل شده اندنه تنها ازنظربنيادي ، بلكه به لحاظ تامين آب موردنيازانسان داراي اهميت مي باشد. پژوهش حاضربه بررسي، ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي پرداخته است.اين حوضه دردامنه شمالي زون بينالود قرار داردكه جزء زيرحوضه كشف رودمي باشد. هدف ازانتخاب موضوع مورد نظر  شناسايي اشكال كارستي مانند:آون- دولين- لاپيه ها- غارها وچشمه هاي كارستي وطبقه بندي اين اشكال درمنطقه مي باشد.

روش تحقيق دراين رساله، به صورت تجربي واستقرايي مي باشد.كه بااستفاده ازعمليات ميداني و ژئومتري برخي اشكال كارستي واستفاده ازتصاويرهوايي ونقشه ها حاصل شده است. باتوجه به وجود پهنه هاي آهكي مربوط به سازندهاي مزدوران (ژوراسيك زيرين ومياني) وچمن بيد ونيز  تشكيل اشكال كارستي بويژه درسازندمزدوران ،اين سازندحائزاهميت بوده است وازطرفي بدليل جاذبه هاي جهانگردي درحوضه بايستي اقدامات اساسي درزمينه كنترل ومديريت منابع آب كارست صورت گيرد تا از ورود آلاينده ها به منابع آب جلوگيري شده ومديريت قلمروهاي آهكي حوضه تقويت گردد.

واژه كارست كه به معني منطقه سنگي درزبان قديمي ازقوم هندواروپايي است ونيزنام ناحيه اي است نزديك كشوريوگسلاوي سابق كه سنگهاي آهكي آن دراثرفرآيندهاي فرسايشي منظره خاصي پيداكرده است.ازاين نظرژئومورفوگ ها به مناظروچشم اندازهاي متنوع تشكيل شده درسنگ هاي كربناته،  دولوميته وتبخيري درهرناحيه پديده هاي كارستي يا مجموعه زمين شكلهاي كارست حقيقي مي گويند. (احمدي،1385ص90).

درحال حاضرحدود17%سطوح قاره ها راسنگهاي كربناته پوشانيده اند و27 % جمعيت جهان ازمنابع آب كارست استفاده مي كنند.نيزمناطق فلات قاره بيشتراز10% سطح كره زمين رادربرمي گيرندكه درآنها اشكال كارست وجوددارد . درايران نيز به علت وجودشرايط مساعد زمين شناسي وتاثير شرايط آب وهوايي، اشكال كارستي دربرخي نقاط ازجمله دررشته كوههاي زاگرس،البرز،وكپه داغ وهزارمسجد وجزايرخليج فارس گسترش يافته است وسعت سازندهاي آهكي دراستان خراسان ،حدود 20 هزار كيلومترمربع مي باشد كه عمدتآ ازدوران مزوزوئيك هستند. (بهنيافر، 1383ص124) . شناسايي اشكال كارستي كه ازسنگهاي انحلال پذيروعمدتا ازكربنات ها نظيرسنگهاي آهكي ودولوميتي تشكيل يافته و طبقه بندي آنها داراي اهميت است بويژه هنگامي كه ازديدگاه كاربردي به آن توجه شود مانند:استفاده ازآبخانهاي كارستي وتوسعه منابع آب،پروژه هاي عمراني ازقبيل سدسازي واستفاده براي شرب، وجود ذخايرعظيمي از هيدروكربورها(نفت وگاز)درسازندهاي كارستي،همچنين توسعه صنعت توريسم و گردشگري . مطالعات كارست درايران سابقه چنداني ندارد و به سالهاي 1351-1352 مي رسد  بنابراين لزوم برنامه ريزي براي شناسايي ا شكال كارستي وطبقه بندي آن داراي اهميت مي باشد . حوضه آبريز فريزي درشمال غرب مشهد واقع شده وبه لحاظ ژئومورفولوژيكي از واحد كوهستان ، واحد نيمه كوهستاني ، واحد فلات و واحد تراس هاي آبرفتي ومخروط افكنه تشكيل شده است . شناسايي پديده هاي كارستي مانند كارن ، دولين ، آون،پوليه ، غارها ، وغيره كه دراثرانحلال ايجادشده اند طبقه بندي آنها درحوضه آبريزفريزي ازاهداف مطالعه اين رساله مي باشد كه براي اولين باردراين منطقه صورت گرفته است.


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط